Om Nordnorsk Handelsmesse

Nordnorsk Handelsmesse er en konseptmesse som eies og drives av selskapet MyEvents AS. Messetilbudet i Nord-Norge har de siste år bestått stort sett av spesialmesser for enkeltbransjer som bygg, bil, olje og friluftsliv.

En større og bredere anlagt handelsmesse – hvor mange ulike bransjer kan trekke publikum sammen – har vært mangelvare.

Derfor er Nordnorsk Handelsmesse etablert. Formålet har vært å skape en solid og god Handelsmesse bestående med fokus på utstillere fra det lokale næringsliv i Nord-Norge. Ved å ha utstillere fra et bredt utvalg av bransjer vil Nordnorsk Handelsmesse være et sted for hele familien, både unge og eldre av begge kjønn. Det vil normalt sett også være aktiviter for barn slik at disse kan ha det gøy mens foreldre ser på spennende utstillere.

Nordnorsk Handelsmesse - av og for nord-norsk næringsliv!

Et utvalg av bransjer som skal være representert på alle Handelsmesser:
Bil, motor, teknikk, skjønnhet, velvære, pleie, reiseliv, bank, interiør, møbler, kjøkken, klær, design, hobby, fritid m.fl.

Velkommen!

 

 

Kontaktinformasjon

Nordnorsk Handelsmesse
MyEvents AS

Stigh Aarstein
Mats Jakobsen

kontakt@nnhm.no
+47 4000 0600

 

Generelt
Se vilkårene som gjelder pr messe, disse finner man i bestillingsprosess og de må godkjennes for å fullføre bestillingen. Utover disse, gjelder øvrige vilkår som spesifisert under:


Begrensninger
Arrangør har alle rettigheter til å avvise en utstillers ønske om deltakelse og/eller type varer for salg. Det bes om hensyn til et bredt utvalg av besøkende, og ingen skal kunne finne utstiller og/eller produkter støtende. Dette gjelder også bruk av ekstra lyd & lys.

Er man usikker på hva som er akseptabelt bør man ta kontakt med arrangør for informasjon.


Tilgang
Utstillere har adgang til sin stand normalt fra 2 dager før åpning. Hver utstiller får tildelt akkreditering til sin stand, og er selv ansvarlig for å melde inn fullt navn og mobilnummer til de som skal stå utplassert på stand. På baksiden av akkreditering står alle relevante telefonnummer for messen: sekretariat, vekter og førstehjelp.

Utstillere skal ikke parkere sine biler foran innganger. Vareleveranser kan gjennomføres men man kan ikke parkere og forlate kjøretøy e.l. foran porter, dører og lignende.


Demontering av Stand og avslutning
Det er ikke tillatt å starte med nedtaking/demontering av stand før messen stenger siste dag. Dette av respekt for øvrige utstillere og publikum som kommer sent siste dag. Det vil være utlevert søppelsekker på hver standplass og utstiller er ansvarlig for å hode sin stand og tilhørende område utenfor/rundt tilsvarende. Søppelsekk levnes på stand når man har pakket ned og arrangør fjerner disse.

Hvis arrangør må rydde søppel på standplass, faktureres utstiller kr 2.500,- eks mva for arbeidet!


For Publikum
Det oppfordres til å skape egne aktiviteter og lignende til publikum. Dette øker fokus på akkurat din stand og ivaretar interessen og forventninger til publikum.

For salg fra stand oppfordres det også til å akseptere betaling med kort og i størst grad unngå kontanter av flere årsaker. Det er ikke tilgang til minibank i selve hallen og i tillegg er det en risiko å håndtere kontanter under et slikt arrangement.

Det stilles krav til at alle utstillere driver iht vedtatte lover og regler. Vi viser blant annet til Skatteetaten og Bokføringsloven forvaltet av Finansdepartementet. Arrangør er på ingen måte ansvarlig for den enkelte utstillers aktiviteter.

Stand skal til enhver tid og etter beste evne være ren og ryddig for publikum. Har man søppel, lagres dette i pose/sekk, og ved behov om fjerning kan man ringe inn til sekretariatet og søppel vil bli hentet. Er det behov for rengjøring etter for eksempel søl o.l. tar man også direkte kontakt med sekretariat og dette vil umiddelbart bli utført. Alt renhold ivaretas av arrangør.


Sikkerhet
Arrangør fraskriver seg alt ansvar for varer og utstyr utplassert på stand. Den enkelte utstiller bør derfor velge å enten fjerne dyre gjenstander om natten, evt ha egen forsikring som gjelder selve messen.

Har man behov for vekter eller førstehjelp er dette, inklusive hjertestarter, tilgjengelig inne på messeområdet i hele åpningstiden.

Bruk av strøm og elektriske apparater/belysning må skje etter forskriftsmessig måte. Skjøteledninger må festes forsvarlig til gulv slik at det ikke risikeres å snuble i dem. Nødvendige skjøteledninger må medbringes av utstiller selv.

* <> *