Kommende messer

Om Nordnorsk Handelsmesse

Nordnorsk Handelsmesse er en konseptmesse som eies og drives av selskapet MyEvents AS. I tillegg til messevirksomhet er MyEvents et eventselskap som leverer tjenester innen billettering & adgangskontroll samt leveranse og utleie av kasse- og betalingssystemer for alle typer arrangement.

Messetilbudet i Nord-Norge har de siste år bestått stort sett av spesialmesser for enkeltbransjer som bygg, bil, olje og friluftsliv.

En større og bredere anlagt handelsmesse – hvor mange ulike bransjer kan trekke publikum sammen – har vært mangelvare.

Derfor er Nordnorsk Handelsmesse etablert. Formålet har vært å skape en solid og god Handelsmesse bestående med fokus på utstillere fra det lokale næringsliv i Nord-Norge. Ved å ha utstillere fra et bredt utvalg av bransjer vil Nordnorsk Handelsmesse være et sted for hele familien, både unge og eldre av begge kjønn. Det vil normalt sett også være aktiviter for barn slik at disse kan ha det gøy mens foreldre ser på spennende utstillere.

Et utvalg av bransjer som skal være representert på alle Handelsmesser:
Bil, motor, teknikk, skjønnhet, velvære, pleie, reiseliv, bank, interiør, møbler, kjøkken, klær, design, hobby, fritid m.fl.

Velkommen!

 

 

Kontaktinformasjon

Nordnorsk Handelsmesse
MyEvents AS

Stigh Aarstein
Øyvind Jakobsen
Mats Jakobsen

kontakt@nnhm.no
+47 4000 0600

 

Generelt
Registrering/bestilling av stand er å anse som en reell bestilling. Man får umiddelbart bekreftet bestillingen, og faktura for bestillingen utsendes med 10 dagers forfall. Det er frister for kansellering:

 • Innen 60 dager før messestart er kostnadsfritt og medfører 100% kreditering
 • Mellom 30 og 59 dager for messestart medfører kun 50% kreditering
 • Mindre enn 29 dager til messestart medfører ingen kreditering
 • Ikke møtt medfører tilleggs faktura på 75% av opprinnelig faktura

Det er svært viktig at en avbestilling utføres uansett etter at fristen for kreditering er utgått da det medfører kostnader for arrangør å klargjøre stand og dette er årsaken til tilleggsfaktura ved 'ikke møtt'.


Begrensninger
Arrangør har alle rettigheter til å avvise en utstillers ønske om deltakelse og/eller type varer for salg. Det bes om hensyn til et bredt utvalg av besøkende, og ingen skal kunne finne utstiller og/eller produkter støtende. Dette gjelder også bruk av ekstra lyd & lys.

Er man usikker på hva som er akseptabelt bør man ta kontakt med arrangør for informasjon.


Tilgang
Utstillere har adgang til sin stand normalt fra 2 dager før åpning. Hver utstiller får tildelt akkreditering til sin stand, og er selv ansvarlig for å melde inn fullt navn og mobilnummer til de som skal stå utplassert på stand. På baksiden av akkreditering står alle relevante telefonnummer for messen: sekretariat, vekter og førstehjelp.

Utstillere skal ikke parkere sine biler foran innganger. Vareleveranser kan gjennomføres men man kan ikke parkere og forlate kjøretøy e.l. foran porter, dører og lignende.

Stand skal være ryddet og alt av søppel skal være fjernet siste dag av messen, senest kl 21:00.


Hva er inkludert
Følgende er inkludert ved registrering som utstiller (gjelder ikke stand > 50 kvm som er etter egne avtaler):

 • Lettvegger, hvite, 3 sider (unntatt hjørner)
 • Lysskinne over inngang for plassering av spots
 • Strømuttak er lagt til hver stand med egen separat kurs, max forbruk er 1.000W
  (ønskes mer kapasitet kan dette bestilles mot et lite tillegg i prisen)
 • Fjerning av søppel & renhold av stands
 • Høyhastighets WiFi for utstillere

Det er ikke anledning til å borre eller på annen måte lage hull/perforeringer i vegger annet enn hva som allerede er tilgjengelig og tilrettelagt.


Demontering av Stand
Det er ikke tillatt å starte med nedtaking/demontering av stand før messen stenger siste dag. Dette av respekt for øvrige utstillere og publikum som kommer sent siste dag.


For Publikum
Det oppfordres til å skape egne aktiviteter og lignende til publikum. Dette øker fokus på akkurat din stand og ivaretar interessen og forventninger til publikum.

For salg fra stand oppfordres det også til å akseptere betaling med kort og i størst grad unngå kontanter av flere årsaker. Det er ikke tilgang til minibank i selve hallen og i tillegg er det en risiko å håndtere kontanter under et slikt arrangement.

Det stilles krav til at alle utstillere driver iht vedtatte lover og regler. Vi viser blant annet til Skatteetaten og Bokføringsloven forvaltet av Finansdepartementet. Arrangør er på ingen måte ansvarlig for den enkelte utstillers aktiviteter.

Stand skal til enhver tid og etter beste evne være ren og ryddig for publikum. Har man søppel, lagres dette i pose/sekk, og ved behov om fjerning kan man ringe inn til sekretariatet og søppel vil bli hentet. Er det behov for rengjøring etter for eksempel søl o.l. tar man også direkte kontakt med sekretariat og dette vil umiddelbart bli utført. Alt renhold ivaretas av arrangør.


Sikkerhet
Arrangør fraskriver seg alt ansvar for varer og utstyr utplassert på stand. Den enkelte utstiller bør derfor velge å enten fjerne dyre gjenstander om natten, evt ha egen forsikring som gjelder selve messen.

Har man behov for vekter eller førstehjelp er dette, inklusive hjertestarter, tilgjengelig inne på messeområdet i hele åpningstiden.

Bruk av strøm og elektriske apparater/belysning må skje etter forskriftsmessig måte. Skjøteledninger må festes forsvarlig til gulv slik at det ikke risikeres å snuble i dem. Nødvendige skjøteledninger må medbringes av utstiller selv.

* <> *